Απόφαση 2914/90

Απόφαση 2914/331/1990: Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στους παραδοσιακούς οικισμούς Αρτεμώνα και Απολλωνία της νήσου Σίφνου (νομού Κυκλάδων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2914/331/1990: Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στους παραδοσιακούς οικισμούς Αρτεμώνα και Απολλωνία της νήσου Σίφνου (νομού Κυκλάδων), (ΦΕΚ 47/Δ/1990), 05-02-1990.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Την από 21-12-1989 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών, αποφασίζουμε:

 

1. Αναστέλλεται για 1 χρόνο η έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση νέων κτιρίων με εφαρμοζόμενο συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,5 και ποσοστό κάλυψης μεγαλύτερο του 50% στους παραδοσιακούς οικισμούς Αρτεμώνα και Απολλωνία της νήσου Σίφνου (νομού Κυκλάδων).

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 23-01-1990

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.