Απόφαση 3046/304/89 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Καταργούμενες διατάξεις νομοθετικών διαταγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

 

α. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, οι οποίες εξακολουθούσαν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

β. Το από 08-07-1930 προεδρικό διάταγμα περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων (ΦΕΚ 239/Α/1930).

 

γ. Το από [ΠΔ] 23-01-1923 προεδρικό διάταγμα περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων Αθηνών (ΦΕΚ 24/Α/1932).

 

δ. Το από [ΠΔ] 09-07-1935 προεδρικό διάταγμα περί επεκτάσεως της ισχύος του από [ΠΔ] 23-01-1932 διατάγματος περί κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων Αθηνών (ΦΕΚ 330/Α/1935).

 

ε. Το από [ΒΔ] 18-01-1954 βασιλικό διάταγμα περί ανακατασκευής πεζοδρομίων επί γενικώς διαρρυθμιζόμενων ή ανακατασκευαζόμενων δημόσιων οδών (ΦΕΚ 27/Α/1954).

 

στ. Το από 23-05-1983 προεδρικό διάταγμα απαγόρευση τοποθετήσεως υπόγειων δεξαμενών κάτω από τα Πεζοδρόμια κοινόχρηστων χώρων (ΦΕΚ 262/Δ/1983).

 

ζ. Η με αριθμό 20452/484/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κτιριοδομικός κανονισμός για το φωτισμό και αερισμό κτιρίων (ΦΕΚ 44/Β/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.