Απόφαση 318/84

Απόφαση 318/1984: Καθορισμός οικισμών όπου θα εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 318/1984: Καθορισμός οικισμών όπου θα εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982), (ΦΕΚ 506/Δ/1984), 01-10-1984.

 

Η Νομάρχης Χίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

3. Τις διατάξεις του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982) και ειδικότερα το άρθρο 2.

 

4. Τα πρακτικά των Κοινοτήτων με αριθμούς:

 

α) Αμάδων 11/1983,

β) Δαφνώνα 9/1983,

γ) Κουρουνίων 10/1983,

δ) Λεπτοπόδων 6/1983,

ε) Μελανιούς 18/1983,

στ) Μυρμηγκίου 16/1983,

ζ) Παγίδας 13/1983,

η) Παρκαριάς 13/1983,

θ) Πισπιλούντας 9/1983,

ι) Τρυπών 32/1983,

ι)α) Χαλάνδρων 7/1983,

ι)β) Νενητουρίων 10/1983,

ι)γ) Σκαρτούντας 18/1983,

ι)δ) Φυτών 8/1983,

ι)ε) Πυραμάς 13/1983.

 

5. Τα με αριθμούς 7 και 8 της 10-10-1983 και 14-11-1983 πρακτικά Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με αριθμό θέματος 3ο και 1ο αντίστοιχα.

 

6. Το με αριθμό 1 της 13-01-1984 πρακτικό της Επιτροπής ενασκήσεως αρχιτεκτονικού ελέγχου νομού Χίου με αριθμό θέματος 1ο που γνωμοδοτεί για τον καθορισμό οικισμών νομού Χίου όπου θα εφαρμοστούν οι όροι και οι περιορισμοί δομήσεως σύμφωνα με το από 06-12-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 588/Δ/1982).

 

7. Τα αποτελέσματα απογραφής νομού Χίου κατά το έτος 1981 και προηγουμένων, αποφασίζουμε:

 

Α. Καθορίζουμε τους παρακάτω οικισμούς του Νομού Χίου για τους οποίους θα εφαρμόζονται οι όροι και οι περιορισμοί δομήσεως του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982).

 

1. Αμάδες με κέντρο την εκκλησία.

2. Δαφνώνας με κέντρο την πλατεία.

3. Κουρούνια με κέντρο την Πλάτσα.

4. Εγρήγορος Κοινότητας Κουρουνίων με κέντρο το σημείο κολώνες πλησίον οικίας Ιερέως.

5. Λεπτόποδα με κέντρο την πλατεία έμβολος.

6. Μελανιός με κέντρο την πλατεία.

7. Μυρμήγκι με κέντρο την εκκλησία.

8. Παγίδα με κέντρο την πλατεία Ταξιαρχών.

9. Παρκαριά με κέντρο την πλατεία.

10. Πισπιλούντα με κέντρο τη θέση Γιάρμου οικία στου Χρήστου Λαγού.

11. Τρύπες με κέντρο την εκκλησία.

12. Χάλανδρα με κέντρο την εκκλησία Αγίας Παρασκευής.

13. Αφροδίσια Κοινότητας Χαλάνδρων με κέντρο την οικία Μάμα Κουτσοδόντη.

14. Νενητούρια με κέντρο την εκκλησία Ταξιάρχες.

15. Κοσμάδες Κοινότητας Νενητουρίων με κέντρο την Κοινοτική βρύση.

16. Σκαρτούντα με κέντρο τη θέση Καρνά.

17. Φυτά με κέντρο την κεντρική πλατεία.

18. Κηπουριές Κοινότητας Φυτών με κέντρο την εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος.

19. Πυραμά με κέντρο την εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος.

 

Β. Καθορίζουμε όπως στους παραπάνω οικισμούς του Νομού μας η επικάλυψη των κτιρίων ανεξαρτήτου αριθμού ορόφων να γίνεται με στέγη από κεραμίδια χωρίς προεξοχή σύμφωνα με τις παραδοσιακές υπάρχουσες στέγες των οικισμών αυτών. Τα κουφώματα να είναι ξύλινα τα δε κιγκλιδώματα να είναι παραδοσιακού τύπου ή συμπαγές στηθαίο.

 

Κάθε άλλη διαφορετική μελέτη πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου νομού Χίου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χίος, 06-02-1984

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.