Απόφαση 33606/72

Απόφαση 33606/1972: Περί καθορισμού των κτιριολογικών στοιχείων των διδακτηρίων, των ιδιωτικών μέσων και κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 33606/1972: Περί καθορισμού των κτιριολογικών στοιχείων των διδακτηρίων, των ιδιωτικών μέσων και κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών, (ΦΕΚ 254/Β/1972), 01-04-1972.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 671/1961.

 

3. Την υπ' αριθμόν 79/1972 πράξη του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, αποφασίζομεν:

 

Τα κτιριολογικά στοιχεία των διδακτηρίων των Ιδιωτικών μέσων και κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Κεφάλαιο Α: Αίθουσες διδασκαλίας - Βοηθητικοί χώροι - Εργαστήρια

 

Άρθρο 1: Αίθουσες διδασκαλίας

Άρθρο 2: Βοηθητικοί χώροι

Άρθρο 3: Εργαστήρια

 

Κεφάλαιο Β: Γενικοί όροι

 

Άρθρο 4: Κοινόχρηστοι χώροι

Άρθρο 5: Στατική επάρκεια κτιρίων

Άρθρο 6: Εργαστήρια

Άρθρο 7: Ύδρευση

Άρθρο 8: Ασφάλεια των διδακτηρίων και εργαστηρίων

Άρθρο 9: Πρώτες βοήθειες

Άρθρο 10: Έπιπλα αιθουσών διδασκαλίας

Άρθρο 11: Προσανατολισμός του διδακτηρίου

Άρθρο 12: Εφαρμογή των όρων επί των νέων διδακτηρίων και προσθηκών

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14: Τελική διάταξη

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 10-03-1972

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.