Απόφαση 361916/91

Απόφαση 361916/293/1991: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ελληνικού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 361916/293/1991: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ελληνικού Αττικής, (ΦΕΚ 932/Δ/1991), 19-12-1991.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983)

 

3. Την απόφαση Υπουργού περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ελληνικού.

 

4. Τα διατάγματα ρυμοτομίας Δήμου Ελληνικού.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί έγκρισης τροποποιήσεων σχεδίων πόλεως κ.λ.π. από τους Νομάρχες.

 

6. Το με αριθμό 4268/1991 έγγραφο του Δήμου Ελληνικού με τον συνημμένο φάκελλο μελέτης μετά την τήρηση των συμμετοχικών διαδικασιών.

 

7. Τις 50/1991, 89/1991, 91/1991 και 108/1991 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού που ελήφθησαν νομότυπα.

 

8. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά με αριθμό πρακτικού 33 της 26-09-1991, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ελληνικού όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση αυτή. Ορίζεται η χρήση του πολεοδομικού κέντρου γειτονιάς και Δήμου όπως φαίνονται στον συνημμένο χάρτη με επιτρεπόμενη χρήση την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

Κατοικία
Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
Εμπορικά καταστήματα
Γραφεία, Τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Διοίκηση σε επίπεδο γειτονιάς
Διοίκηση σε επίπεδο Δήμου
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια, εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης, καφετεριών με προσφορά οινοπνευματωδών ποτών, αιθουσών διενέργειας τυχερών παιγνίων, κ.λ.π.
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Κτίρια εκπαίδευσης
Θρησκευτικοί χώροι
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Επαγγελματικά εργαστήρια, χαμηλής όχλησης, εξαιρουμένων εργαστηρίων που γίνονται για σφαγή ζώων και εκδορά τους, επεξεργασία και διατήρηση πουλερικών, έκδοση και εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών, στιλβωτήρια επίπλων και βαφεία αυτοκινήτων
Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια βενζίνης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

 

Σε περίπτωση που η χρήση δεν καλύπτει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο τότε ισχύει για τα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο στον εμπορικό δρόμο με το εμβαδόν, που έχουν κατά τη δημοσίευση αυτής της απόφασης.

 

Ορίζεται ζώνη επί της οδού Ρόζας Ιμβριώτη και σε βάθος ενός οικοπέδου με το εμβαδόν που έχει κατά τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης με χρήση κέντρων διασκέδασης, καταστημάτων που προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά, αιθουσών τυχερών παιγνίων κ.λ.π.

 

Στις Πολεοδομικές ενότητες Α, Β, Γ (Σούρμενα, Άνω Ελληνικού, Αγία Παρασκευή) επιτρέπεται η χρήση της γενικής κατοικίας όπως περιγράφεται στο από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Στην Πολεοδομική ενότητα Δ (Κάτω Ελληνικού) επιτρέπεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας, όπως περιγράφεται στο από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και συγκεκριμένα:

 

Κατοικία
Ξενώνες
Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κ.λ.π.)
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Θρησκευτικοί χώροι
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις από φορείς δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Ορίζονται 3 τομείς συντελεστών δόμησης:

 

Τομέας Ι με συντελεστή δόμησης 1.0 που καλύπτει τις Πολεοδομικές Ενότητες Σούρμενα, Αγία Παρασκευή.
Τομέας ΙΙ με συντελεστή δόμησης 0.8 που καλύπτει την Πολεοδομική Ενότητα Άνω Ελληνικού
Τομέας ΙΙΙ με συντελεστή δόμησης 0.7 που καλύπτει την Πολεοδομική Ενότητα Κάτω Ελληνικού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα Διατάγματα ρυμοτομίας και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

Η παρούσα απόφαση δεν ισχύει για τα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία έχουν πρόσωπο εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου που έχει εγκριθεί με την 62556/5073/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 591/Δ/1990) και φαίνονται στους συνημμένους χάρτες της απόφασης.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.361916.91

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με το συνημμένο χάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 22-11-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.