Απόφαση 37580/85

Απόφαση 37580/1507/1985: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου οικισμού Ληξουρίου (νομού Κεφαλλονιάς)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 37580/1507/1985: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου οικισμού Ληξουρίου (νομού Κεφαλλονιάς), (ΦΕΚ 273/Δ/1985), 31-05-1985.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Την υπ' αριθμόν 23175/747/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Ληξουρίου (νομού Κεφαλλονιάς) (ΦΕΚ 195/Δ/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 63/1985 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου.

 

4. Το υπ' αριθμόν 87/1985 της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης νομού Κεφαλλονιάς.

 

5. Το υπ' αριθμόν 268/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης νομού Κεφαλλονιάς.

 

6. Το υπ' αριθμόν 915/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών νομού Κεφαλλονιάς.

 

7. Το υπ' αριθμόν 3688/1985 έγγραφο του Γραφείου Συγκοινωνιών νομού Κεφαλλονιάς.

 

8. Το υπ' αριθμόν 313/1985 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Κεφαλλονιάς.

 

9. Το υπ' αριθμόν Ζ/5312/1985 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 913/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας νομού Κεφαλλονιάς.

 

11. Το υπ' αριθμόν 1280/1985 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1224/1985 έγγραφο της Οικονομικής Εφορίας νομού Κεφαλλονιάς.

 

13. Το υπ' αριθμόν 4673/1984 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, ΣΤ' Εφορία Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 509442/1984 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

15. Τα υπ' αριθμόν 313/1985 έγγραφο και 570/1985 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Κεφαλλονιάς προς τους αρμόδιους φορείς και το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν.

 

16. Την υπ' αριθμόν 6/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κεφαλλονιάς, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Ληξουρίου (νομού Κεφαλλονιάς), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π - 1.3.2. σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 2900 κατοίκων με:

 

α) Τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως σε εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 100 στρεμμάτων και τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων μέσης πυκνότητας 97 και 89 κατοίκων ha και μέσου συντελεστή δόμησης 1,25 και 1,32 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στους χάρτες Π - 1.4 και Π - 1.5 σε κλίμακα 1:5.000.

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στο χάρτη Π - 1.3.2. και ειδικότερα:

 

Χωροθέτηση:

 

Κεντρικών λειτουργιών πόλης στο σημερινό της κέντρο που είναι συγχρόνως και τοπικό κέντρο της νότιας γειτονιάς.
Δημιουργία τοπικού κέντρου στη Βόρεια γειτονιά, στην περιοχή επέκτασης.
Δημιουργία 2 νέων νηπιαγωγείων στη νότια γειτονιά (Στρατώνα) και στη βόρεια γειτονιά.
Δημιουργία δημοτικού σχολείου στη βόρεια γειτονιά.
Διατήρηση του παιδικού σταθμού ΠΙΚΠΑ (Βόρεια περιοχή επέκτασης ΠΙΚΠΑ) και μεταφορά του υπάρχοντος (είναι κοντά στη βιβλιοθήκη) στη Στρατώνα (νότια γειτονιά).
Λειτουργία κέντρου υγείας στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου.
Αθλητισμός: Δημιουργία αθλητικού πυρήνα Α με στάδια και αθλητικά γήπεδα στη βόρεια είσοδο της πόλης (βόρεια της Βαλλιανίου) Γήπεδα Βόλεϋ - Μπάσκετ - Tennis στο παράκτιο πάρκο (Δεμπονεράτα) Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Μαρίνας.
Πολιτιστικές λειτουργίες: Πολιτιστικό κέντρο στο παραλιακό δρόμο σε δημοτικό κτίριο και χώρο εκθέσεων στην κεντρική πλατεία (Μαρκάς). Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - κλειστό θέατρο στο προτεινόμενο Μαρκάτο, κέντρο νεότητας στο κέντρο της βόρειας γειτονιάς.
Δημιουργία ιστορικού λαογραφικού Μουσείου στη νότια περιοχή επέκτασης, ανοικτού θεάτρου στη βόρεια περιοχή επέκτασης, και πολιτιστικού πάρκου στο κτήμα Τυπάλδου στη βόρεια περιοχή του οικισμού.
Δημιουργία νέας Βιοτεχνικής ζώνης και ζώνης χονδρεμπορίου στη θέση Καμίνια, καθώς και σταδιακή απομάκρυνση των οχλουσών βιοτεχνιών από τον ιστό της πόλης.
Δημιουργία τριών νέων αστικών πάρκων στη βόρεια περιοχή επέκτασης, στη δυτική περιοχή επέκτασης και στην παράκτια ζώνη των Δεμπονεράτων.
Δημιουργία νέων πλατειών σ' όλες τις περιοχές επέκτασης, καθώς και μικρές πλατείες τοπικού χαρακτήρα, συνδεδεμένες με δίκτυο πεζοδρόμων μεταξύ τους.
Συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων στη νότια παραλιακή ζώνη του οικισμού.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης, εκτός οδού στο βόρειο άκρο της πόλης, κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην περιοχή ΚΤΕΛ βόρεια του λιμανιού και στην περιοχή νέας Βιοτεχνικής ζώνης.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους 1987 των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες, όπως αναφέρονται στους πίνακες Α - 11.6 και Α - 11.2.1. και Α - 11.2.3.

 

δ) Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Δημιουργία χώρου στάσης ΚΤΕΛ (εκβολή ποταμού).
Δημιουργία και δεύτερου οδικού άξονα εκτός Λεωφόρου Κρασοπατέρα / Δελαπόρτα κατά μήκος της παραλίας μέχρι το νοσοκομείο.
Δημιουργία βόρειου περιφερειακού δρόμου μεταξύ Σμπάρα, εργατικές κατοικίες, Νοσοκομείο και παραλιακό άξονα.
Διάνοιξη δυτικού περιφερειακού άξονα.
Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων για τη σύνδεση τοπικών πλατειών.
Η πεζοδρόμηση περιοχής Κεντρικής πλατείας, αγοράς, πλατείας Δημαρχείου, όχθης ποταμού.
Τα παραπάνω σημειώνονται στους χάρτες Π - 1.2., Π - 1.3.2. και Π - 2.1.2.

 

ε) Τον καθορισμό ζωνών:

 

1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών, όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 1.7 και Π - 1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Ζώνη κοινωνικού συντελεστή στις μεγάλες ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης.
Ζώνες συνεταιριστικής δόμησης.
Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης στις περιοχές επέκτασης και
Ζώνες ειδικών κινήτρων.

 

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγίανσης κατοικίας, όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 1.6.1 και Π - 1.6.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

 

Αναπτυξιακές ζώνες λιανικού εμπορίου στο τοπικό κέντρο βόρειας γειτονιάς και βόρεια του ποταμού.
Αναπτυξιακή ζώνη βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου στην περιοχή βιοτεχνικής ζώνης.
Αναπτυξιακή ζώνη τουρισμού στα Δεμπονεράτα.
Ζώνη νέων προγραμμάτων παροχής ετοίμου σπιτιού, στις περιοχές επέκτασης.

 

Β. Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στο χάρτη Π - 1.9 σε κλίμακα 1:25.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Επισκευή του σπασμένου τμήματος αγωγού στη γέφυρα Ληξουρίου, έργα απομάκρυνσης βούρκου στην εκβολή του ποταμού, προέκταση αγωγού 400 m στη θάλασσα και κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή βιοτεχνικής ζώνης.
Μεταφορά των οχλουσών βιοτεχνιών στη βιοτεχνική ζώνη και ειδικότερα της βιοτεχνίας επεξεργασίας δερμάτων.
Μεταφορά των σφαγείων εκτός πόλης στην περιοχή Υπαπαντής.
Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στις νέες και παλιές μονάδες εκτροφής ζώων.
Προστασία της υπάρχουσας και περαιτέρω φύτευση στην παράκτιο ζώνη Δεμπονεράτων και κατά μήκος της παραλίας μέχρι το Νοσοκομείο.
Φύτευση προστασίας - ανάδειξης στο βόρειο και νότιο άκρο της πόλης μεταξύ σχεδίου πόλης και βιοτεχνικής ζώνης.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 2.2.2, Π - 2.3.2, Π - 2.4.2, Π - 2.6.2, Π - 2.7.2 και ειδικότερα:

 

α) Δίκτυο ύδρευσης:

 

Εξέταση της επάρκειας του φυσικού υδρογραφικού δικτύου και πρόταση μέτρων για τη βελτίωση και συμπλήρωσή του.

 

Περιγραφή κύριων αγωγών ομβρίων μέχρι τον τελικό αποδέκτη για τις περιοχές όπου πιθανολογείται η ανεπάρκεια του φυσικού υδρογραφικού δικτύου.

 

β) Δίκτυα αποχέτευσης / ομβρίων - Αντιπλημμυρική προστασία - Απορρίμματα:

 

Καθορισμός των τελικών αποδεκτών και θέσεων εκβολής.
Έργα εκβολής και επιπτώσεις του στους τελικούς αποδέκτες.
Εκτίμηση της ποσότητας και ποιότητας των αποβλήτων, σε συνάρτηση με την εκτίμηση της υδροκατανάλωσης και την εισροή υπογείων υδάτων.
Σκοπιμότητα δημιουργίας δικτύου ακαθάρτων.
Περιγραφή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, κεντρικών συλλεκτήριων με τα αντλιοστάσια.
Εντοπισμό θέσης εγκατάστασης καθορισμού λυμάτων με την απαιτούμενη έκταση και επισήμανση θέσης τελικού αποδέκτη λυμάτων και διάθεσης ιλύος.
Διάθεση των απορριμάτων στην ορεινή περιοχή Ζόλων.
Πρόταση διευθέτησης ρεμάτων και χάραξη περιμετρικών τάφρων.

 

γ) Ενεργειακό και Τηλεπικοινωνιακό σύστημα:

 

Προσαρμογή προγραμμάτων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, στα προγράμματα γενικότερης οργάνωσης της περιοχής.
Προτάσεις για τα δίκτυα και εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού και τηλεφωνικού δικτύου.

 

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία, όπως φαίνονται στο χάρτη Π - 31.2 - Π - 3.2 - Π - 3.3:

 

Ίδρυση του νέου πυροσβεστικού σταθμού στην υπό ίδρυση βιοτεχνική περιοχή.
Κατασκευή νέων σημείων υδροληψίας πυροσβεστικών οχημάτων. Χώροι καταφυγής των κατοίκων σε περίπτωση θεομηνίας.

 

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 14 χαρτών και 3 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 37580/1985 πράξη του, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

 

2. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-05-1985

 

Ο Υπουργός

 

a.37580.85.1

a.37580.85.2

a.37580.85.3

a.37580.85.4

a.37580.85.5

a.37580.85.6

a.37580.85.7

a.37580.85.8

a.37580.85.9

a.37580.85.10

a.37580.85.11

a.37580.85.12

a.37580.85.13

a.37580.85.14

a.37580.85.15

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.