Απόφαση 3781/90

Απόφαση ΤΠ/3781/1990: Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων για την στάθμευση αυτοκινήτων ανάλογα με την χρήση και το μέγεθος των κτιρίων στην πόλη των Σερρών του νομού Σερρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/3781/1990: Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων για την στάθμευση αυτοκινήτων ανάλογα με την χρήση και το μέγεθος των κτιρίων στην πόλη των Σερρών του νομού Σερρών, (ΦΕΚ 39/Δ/1991), 01-02-1991.

 

Ο Νομάρχης Σερρών

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) περί επιβολής υποχρεώσεων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 92/1982 (ΦΕΚ 12/Α/1982) περί ρυθμίσεως των υποχρεώσεων εξασφάλισης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 343/1990 και 917/1990 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 48/1990 (πρακτικό 9) και 153/1990 (πρακτικό 23) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Σερρών, αποφασίζουμε:

 

Α. Καθορίζονται οι επιφάνειες που αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους του κτιρίου απαιτούνται για κάθε υποχρεωτική θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στην πόλη των Σερρών ως ακολούθως:

 

1. Για κατοικίες: Μία θέση στάθμευσης ανά 200 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

2. Για γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια): Μία θέση στάθμευσης ανά 60 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

3. Για καταστήματα (Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εργαστήρια όπως και εμπορικές επιχειρήσεις): Μία θέση στάθμευσης ανά 80 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

4. Για αίθουσες θεαμάτων (μουσεία και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις): Μία θέση στάθμευσης ανά 40 m2 αιθούσης που εξυπηρετεί την βασική λειτουργία του κτιρίου μη υπολογιζομένων των χώρων εισόδων εξόδων της αίθουσας και των βοηθητικών χώρων αυτής.

 

5. Για ξενοδοχεία: Μία θέση στάθμευσης ανά 12 κλίνες. Για ξενοδοχεία διαθέτοντα αίθουσες εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και γενικά αίθουσες θεαμάτων εφαρμόζεται η κατηγορία των καταστημάτων αυτών.

 

Ειδικά για ξενοδοχεία δυναμικότητας μεγαλύτερης των 200 κλινών πέρα από τις παραπάνω θέσεις πρέπει να εξασφαλίζεται προ της εισόδου του ξενοδοχείου χώρος για στάθμευση ή στάση μεγάλων αυτοκινήτων (λεωφορείων) υπολογιζόμενης μιας θέσης μεγάλου αυτοκινήτου ανά 100 κλίνες.

 

6. Για αποθήκες που στερούνται προθήκης: Μία θέση στάθμευσης ανά 200 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

7. Για βιοτεχνίες και γενικά βιομηχανικές εγκαταστάσεις: Μία θέση στάθμευσης ανά 100 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

8. Για κτίρια περίθαλψης:

 

α) Γηροκομεία, παιδικά εφηβικά άσυλα και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις μία θέση στάθμευσης ανά 20 κλίνες.

β) Νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, μία θέση στάθμευσης ανά 15 κλίνες.

 

9. Για εκπαιδευτήρια ιδιωτικά ή δημόσια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για παρεμφερείς χρήσεις μία θέση στάθμευσης ανά 3 αίθουσες διδασκαλίας.

 

10. Για Πανεπιστήμια ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτήρια γενικά εκπαιδευτικές σχολές μία θέση στάθμευσης ανά 100 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

Στην επιφάνεια κτιρίου δεν προσμετρώνται τυχόν κλειστοί χώροι γυμναστηρίων ή αθλοπαιδιών.

 

11. Για Γυμναστήρια γήπεδα αθλοπαιδιών και γενικά αθλητικές εγκαταστάσεις μία θέση στάθμευσης ανά 250 m2 επιφανείας άθλησης. Στους παραπάνω προκύπτοντες αριθμούς θέσεων προστίθενται μία θέση ανά 25 θέσεις θεατών εφόσον για αυτά τα κτίρια οι εγκαταστάσεις προβλέπουν κερκίδες βάσει των οποίων υπολογίζεται ο αριθμός θεατών.

 

Β. Για κτίρια στα οποία προκύπτει αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερος από 15 θέσεις υποχρεώνεται ο κατασκευαστής να εξασφαλίσει τις παραπάνω θέσεις χωρίς να μπορεί να καταβάλλει χρηματική εισφορά για απαλλαγή.

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του νόμου 960/1979 και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σέρρες, 07-12-1990.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.