Απόφαση 41102/73

Απόφαση Φ31/41102/3181/1973: Περί καθορισμού ζώνης προστασίας πέριξ τύμβου Μαραθώνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ31/41102/3181/1973: Περί καθορισμού ζώνης προστασίας πέριξ τύμβου Μαραθώνα, (ΦΕΚ 1131/Β/1973), 28-09-1973.

 

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών

 

Έχοντες υπ' όψει το άρθρο 52 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 5351/1932 περί αρχαιοτήτων, σε συνδυασμό προς τα άρθρα 1 και 5 του νόμου [Ν] 1469/1950 και την υπ' αριθμόν 22/1973 γνωμοδότηση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εκφρασθείσα κατά την συνεδρία αυτού της 03-07-1973, αποφασίζομεν:

 

Τροποποιούμε την ημετέρα υπ' αριθμόν [Α] 25666/984/1957 απόφαση (ΦΕΚ 265/Β/1957) και καθορίζουμε ζώνη προστασίας πέριξ του Τύμβου Μαραθώνα ακτίνας 250 m από της περιμέτρου του Τύμβου, απαγορευμένης απολύτως της οικοδομήσεως εντός ζώνης ταύτης, επιτρεπομένων μόνον των παρεκκλίσεων εις περίπτωσιν διχοτομήσεως οικοπέδου.

 

Εν Αθήναις τη 07-09-1973

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.