Απόφαση 422954/88

Απόφαση 422954/65/1988: Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινότητας Βάρης και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑ2 σύμφωνα με την απόφαση 39856/4863/1985 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1985 διαταγή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 422954/65/1988: Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινότητας Βάρης και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑ2 σύμφωνα με την απόφαση 39856/4863/1985 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1985 διαταγή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 207/Δ/1988), 08-03-1988.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τη μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νήσου Σαλαμίνας με ημερομηνία 04-08-1986 (ΦΕΚ 1003/Δ/1986).

 

3. Την απόφαση 39856/4863/1985 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1987 διαταγή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την 119/1987 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Βάρης.

 

5. Τη με αριθμό 45/1987 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά.

 

6. Τα Διατάγματα Ρυμοτομίας όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα της Κοινότητας Βάρης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Κοινότητας Βάρης και ειδικότερα όπως φαίνεται στο χάρτη ΠΑ2 σε κλίμακα 1:5000 και ορίζονται τα κάτωθι:

 

α. Η κυρίαρχη χρήση των Πολεοδομικών Ενοτήτων Βάρης (ΠΕ2) Βάρκιζας (ΠΕ1) και Βλάχικα (ΠΕ3) ορίζεται η κατοικία με λειτουργίες κέντρου στην ΠΕ1 και ΠΕ2.

 

Αναλυτικά για την Πολεοδομική Ενότητα 1 Βάρκιζα.

 

Τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις οδούς Αχιλλέως, Αθηνάς, στο τμήμα από Αχιλλέως έως Αφροδίτης, Αφροδίτης από Άρεως μέχρι Αθηνάς, Άρεως από Θέμιδος μέχρι Αφροδίτης, επίσης τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της παραλιακής Λεωφόρου και βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ Λητούς και Θέμιδος, ορίζεται ως χρήση τους αυτή της γενικής κατοικίας σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα κατηγορίας και περιεχομένου χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός αυτής των επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης και πρατηρίων βενζίνης.

 

Τα τρία οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Άρεως, Θέμιδος, Παραλιακής Λεωφόρου, ορίζεται η χρήση Πολεοδομικού Κέντρου, κεντρικής λειτουργίας πόλης σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Η υπόλοιπη Πολεοδομική Ενότητα έχει χρήση αυτή της αμιγούς κατοικίας.

 

Για την Πολεοδομική Ενότητα 2 Βάρη.

 

Ορίζεται η χρήση αυτής της γενικής κατοικίας εκτός από πρατήρια βενζίνης εκτός από τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Λεωφόρου Βάρης, Κορωπίου, Αρτέμιδος, Λεύκης και Ηφαίστου για τα οποία ορίζεται χρήση Πολεοδομικού Κέντρου, κεντρικής λειτουργίας πόλης.

 

Για την Πολεοδομική Ενότητα 3 Βλάχικα.

 

Ορίζεται χρήση γενική κατοικία.

 

Ως προς τους όρους δόμησης εξακολουθούν τα ισχύοντα Διατάγματα της περιοχής με ειδικούς περιορισμούς:

 

α) έγκριση αρχαιολογίας για τις εκσκαφές,

 

β) απαγορεύεται η λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης και πρατηρίου βενζίνης στην ΠΕ1 Βάρκιζα και

 

γ) απαγορεύεται η λειτουργία πρατηρίων βενζίνης στην ΠΕ2 Βάρη.

 

Εγκρίνεται η δημιουργία πεζοδρόμων στις οδούς Αθηνάς από Αχιλλέως μέχρι Αφροδίτης και στην ΠΕ1 (Βάρκιζα) και στην προέκταση της οδού Άρεως μεταξύ της οδού Αφροδίτης και τέλος ΠΕ1.

 

Το διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 με ένδειξη ΠΑ2 αναρτήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Βάρης για ένα δεκαπενθήμερο τουλάχιστον στα πλαίσια των συμμετοχικών διαδικασιών του νόμου 1337/1983.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 16-02-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.