Απόφαση 4509/84

Απόφαση 4509/136/1984: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 13979/233/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4509/136/1984: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 13979/233/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, (ΦΕΚ 89/Β/1984), 21-02-1984.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982 για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο Τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

β) Την υπ' αριθμόν 13979/233/1983 (ΦΕΚ 133/Β/1983) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Σύσταση Πολεοδομικών Γραφείων κ.λ.π., αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τροποποιούμε την πιο πάνω κοινή απόφαση όσον αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα των πολεοδομικών γραφείων Κόνιτσας και Κύμης ως ακολούθως:

 

Η επαρχία Πωγωνίου μεταφέρεται από την αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Κόνιτσας στην αρμοδιότητα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ιωαννίνων.

 

Στην κατά τόπο αρμοδιότητα του πολεοδομικού γραφείου Κύμης με έδρα την Κύμη περιλαμβάνονται και η νήσος Σκύρος καθώς και οι Κοινότητες Κονιστρών, Πύργου και Ενορίας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 07-02-1984

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.