Απόφαση 4719/80

Απόφαση 4719/1980: Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χορτιάτη και επιβολής ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο νομό Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4719/1980: Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χορτιάτη και επιβολής ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως στο νομό Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 318/Δ/1980), 21-05-1980.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων Πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

3. Τις 593/1979 και 223/1980 πράξεις γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα νομού Θεσσαλονίκης), το οποίο αφού έλαβε υπόψη τις 77/1976, 51/1977 και 77/1979 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Χορτιάτη και τις από 25-09-1979 και 03-03-1980 εισηγήσεις του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διευθύνσεως Πολεοδομίας, γνωμοδότησε εγκριτικά για την υπόψη αναθεώρηση, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χορτιάτη, όπως φαίνεται στα σχεδιαγράμματα (φύλλα 2, σε κλίμακα 1:1.000) που συνοδεύουν αυτή την απόφαση.

 

a.4719.80

 

2. Εγκρίνουμε τη θέσπιση, κατά παρέκκλιση, ορίων αρτιότητας, κατά την οποία, οικόπεδα που προϋπάρχουν της αποφάσεως αυτής και δεν έχουν τις απαιτούμενες διαστάσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι άρτια, εφόσον έχουν:

 

Τομέας Α': Ελάχιστο πρόσωπο 13 m.

Ελάχιστο βάθος 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

Τομείς Β' ΚΑΙ Γ': Ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

Ελάχιστο βάθος 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

 

3. Εγκρίνουμε την επιβολή ειδικών περιορισμών δομήσεως ως εξής:

 

α) Είναι υποχρεωτική η κεραμιδένια στέγη σε όλα τα κτίρια (μονώροφα και διώροφα).

β) Τα εξωτερικά κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα.

γ) Οι τοίχοι των όψεων πρέπει να είναι πέτρινοι αρμολογημένοι ή από εμφανές μπετόν ή από σοβά.

δ) Τα κάγκελα πρέπει να κατασκευάζονται απλά στραντζαριστά ή ξύλινα.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 18-04-1980

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.