Απόφαση 50174/85

Απόφαση 50174/605/1985: Τροποποίηση της με αριθμό 13979/233/1983 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για σύσταση Πολεοδομικών γραφείων Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 50174/605/1985: Τροποποίηση της με αριθμό 13979/233/1983 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για σύσταση Πολεοδομικών γραφείων Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 469/Β/1985), 26-07-1985.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982, για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

2. Την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

 

3. Το με αριθμό 209/1985 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο ζητείται ανακατανομή αρμοδιοτήτων στο Πολεοδομικό Γραφείο Λαγκαδά και στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την με αριθμό 13979/233/1983 κοινή υπουργική απόφαση ως προς την παράγραφο 30)α που αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Λαγκαδά νομού Θεσσαλονίκης ως εξής:

 

Οι Κοινότητες Περιστεράς και Λιβαδίου της περιοχής Λαγκαδά, του νομού Θεσσαλονίκης, μεταφέρονται από τη χωρική αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Λαγκαδά στη χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18-06-1985

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.