Απόφαση 50175/85

Απόφαση 50175/606/1985: Τροποποίηση της με αριθμό 13979/233/1983 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για σύσταση πολεοδομικών γραφείων Κισσάμου Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 50175/606/1985: Τροποποίηση της με αριθμό 13979/233/1983 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για σύσταση πολεοδομικών γραφείων Κισσάμου Χανίων, (ΦΕΚ 469/Β/1985), 26-07-1985.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982, για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

2. Την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

 

3. Το με αριθμό 115/1985 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου νομού Χανίων, με το οποίο ζητείται ανακατανομή αρμοδιοτήτων στο Πολεοδομικό Γραφείο Κισσάμου και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χανίων, με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τη με αριθμό 13979/233/1983 κοινή υπουργική απόφαση ως προς την παράγραφο 26, άρθρο μόνο και συγκεκριμένα όσον αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Κισσάμου νομού Χανίων και του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της ίδιας Νομαρχίας ως εξής:

 

α) Μεταφέρονται από τη χωρική αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Κισσάμου στη χωρική αρμοδιότητα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χανίων οι πιο κάτω Κοινότητες του νομού Χανίων:

 

1) Ανώσκολης,

2) Αφράτων,

3) Βουβών,

4) Γλώσσας,

5) Δρακόνος,

6) Επισκοπής,

7) Ζυμπρογού,

8) Κακόπετρου,

9) Βουκολιών,

10) Καμισιανών,

11) Κολυμβαρίου,

12) Π. Ρευμάτων,

13) Πανέθυμου,

14) Σπηλιάς,

15) Ταυρωνίτη,

16) Χρυσαυγής,

17) Δελιανών.

 

β) Μεταφέρονται από τη χωρική αρμοδιότητα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χανίων στη χωρική αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Κισσάμου οι πιο κάτω Κοινότητες του νομού Χανίων.

 

1) Βοθιανών,

2) Βουτά,

3) Σαρακήνας,

4) Σκλαβοπούλας,

5) Στροβλών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18-06-1985

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.