Απόφαση 5258/70

Απόφαση 5258/1970: Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 361/1969 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5258/1970: Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 361/1969 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού, (ΦΕΚ 426/Β/1970), 17-06-1970.

 

Οι Υπουργοί Συντονισμού, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

Το νομοθετικό διάταγμα 361/1969 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού.

 

α) παράγραφος θ, άρθρο 4,

β) παράγραφος 8, άρθρο 5,

γ) άρθρο 6,

 

Ιδόντες τις ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1: Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κ.λ.π. (άρθρο 6)

Άρθρο 2: Εκπαίδευση στη χρήση συσκευών και οργάνων φυσιοθεραπείας, ως και συσκευής υπερύθρων ακτίνων (παράγραφος 8, άρθρο 5)

Άρθρο 3: Περί καθορισμού όρων εκπαιδεύσεως αισθητικών στην αποτρίχωση δι' ηλεκτρικού μηχανήματος (παράγραφος θ, άρθρο 4)

Άρθρο 4

 

Εν Αθήναις τη 20-05-1970

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.