Απόφαση 53493/85

Απόφαση 53493/615/1985: Τροποποίηση της με αριθμό 13979/233/1983 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για σύσταση πολεοδομικών γραφείων Κάτω Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 53493/615/1985: Τροποποίηση της με αριθμό 13979/233/1983 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για σύσταση πολεοδομικών γραφείων Κάτω Αχαΐας, (ΦΕΚ 469/Β/1985), 26-07-1985.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982, για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

2. Την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

 

3. Το με αριθμό 12832/1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας, με το οποίο ζητείται ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στο Πολεοδομικό Γραφείο Κάτω Αχαΐας και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τη με αριθμό 13979/233/1983 κοινή υπουργική απόφαση ως προς την παράγραφο 3 άρθρο μόνο και συγκεκριμένα όσον αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Κάτω Αχαΐας, και του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας.

 

Η Κοινότητα Θεριανού νομού Αχαΐας, μεταφέρεται από τη χωρική αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Κάτω Αχαΐας, στη χωρική αρμοδιότητα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18-06-1985

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.