Απόφαση 53493/85b

Απόφαση 53493/615/1985: Τροποποίηση της με αριθμό 13979/233/1983 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για σύσταση πολεοδομικών γραφείων Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 53493/615/1985: Τροποποίηση της με αριθμό 13979/233/1983 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για σύσταση πολεοδομικών γραφείων Πειραιά, (ΦΕΚ 577/Β/1985), 25-09-1985.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982, για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

2. Την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

 

3. Το από 28-03-1985 πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του νομαρχιακού συμβουλίου Αττικής στο οποίο φαίνεται η ομόφωνη απόφαση του ανωτέρω Νομαρχιακού Συμβουλίου για ανακατανομή αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Διαμερίσματος Πειραιά και του Γραφείου Πολεοδομίας Πόρου του ιδίου Διαμερίσματος για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τη με αριθμό 13979/233/1983 κοινή υπουργική απόφαση ως προς την παράγραφο 27)α άρθρου μόνου και συγκεκριμένα όσον αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Διαμερίσματος Πειραιά και του Γραφείου Πολεοδομίας Πόρου του ίδιου Διαμερίσματος ως εξής:

 

Μεταφέρονται από τη χωρική αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Πόρου Διαμερίσματος Πειραιά στη χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Διαμερίσματος Πειραιά η επαρχία Ύδρας και η νήσος των Σπετσών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-08-1985

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.