Απόφαση 5358/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/5358/164/1994: Επαναδημοσίευση της ΔΠ/ΠΜ/44064/2765/1989 απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που αφορά την Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης που είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 246/Δ/1989), χωρίς τα διαγράμματα, που τη συνόδευαν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/5358/164/1994: Επαναδημοσίευση της ΔΠ/ΠΜ/44064/2765/1989 απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που αφορά την Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης που είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 246/Δ/1989), χωρίς τα διαγράμματα, που τη συνόδευαν, (ΦΕΚ 221/Δ/1994), 08-03-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 41 του νόμου [Ν] 1975/1991 είσοδος - έξοδος - παραμονή εργασία απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώριση αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184/Α/1991).

 

2. Το γεγονός ότι η ΔΠ/ΠΜ/44064/2765/1989 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που αφορά την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Λαγκαδά (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 246/Δ/1989) χωρίς τα διαγράμματα, που τη συνόδευαν, αποφασίζουμε:

 

1. Επαναδημοσιεύουμε τη ΔΠ/ΠΜ/44064/2765/1989 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης που αφορά την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Λαγκαδά (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων περιορισμών δόμησης μαζί με το 10 διαγράμματα κλίμακα 1:1000, που είχαν θεωρηθεί από την τότε Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως.

 

a.5358.94

 

2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

3. Η ισχύς αυτής της απόφασης να αρχίσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ισχύς της αναδημοσιευόμενης απόφασης ανατρέχει αναδρομικά στις 09-03-1989 ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 31-01-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.