Απόφαση 5650/94

Απόφαση 5650/1994: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων 87 κτιρίων στον ιστορικό τόπο Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης και επιβολή ειδικού κανονισμού προστασίας - περιορισμών και χρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5650/1994: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων 87 κτιρίων στον ιστορικό τόπο Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης και επιβολή ειδικού κανονισμού προστασίας - περιορισμών και χρήσεων, (ΦΕΚ 1217/Δ/1994), 22-11-1994.

 

Ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα των άρθρα 3 και 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (άρθρο 1 του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988)).

 

β) Των προεδρικών διαταγμάτων 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986), [ΠΔ] 92/1987 (ΦΕΚ 51/Α/1987) και [ΠΔ] 492/1988 (ΦΕΚ 224/Α/1988), για τις αρμοδιότητες και τον Οργανισμό του Υπουργείου Βορείου Ελλάδας, αντίστοιχα.

 

2. Την απόφαση Υ/704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) του Πρωθυπουργού, για την μετονομασία του Υπουργείου Βορείου Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

3. Το νόμο 2039/1992, (ΦΕΚ 51/Α/1992) για την κύρωση της σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

 

4. Το από 15-04-1988 προεδρικό διάταγμα περί Διατήρησης, επισκευής ή ανακατασκευής αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων (ΦΕΚ 317/Δ/1988).

 

5. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/24917/1985 (ΦΕΚ 360/Β/1985) του Υπουργού Πολιτισμού που χαρακτήρισε την παλιά αγορά του λιμανιού ως Ιστορικό Τόπο.

 

6. Το απόσπασμα του πρακτικού της 38ης/08-12-1993 συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για τον χαρακτηρισμό 87 κτιρίων των Λαδάδικων ως διατηρητέων.

 

7. Την από 29-12-1993 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων, Κεντρικής Μακεδονίας που αναρτήθηκε για ένα μήνα στον Δήμο Θεσσαλονίκης (έγγραφο Δήμου 51741/1984).

 

8. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά της παραπάνω αιτιολογικής έκθεσης, αποφασίζουμε: Χαρακτηρίζουμε ως διατηρητέα 87 κτίρια του Ιστορικού Τόπου Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, όπως αναγράφονται στους πίνακες με αριθμούς από 1 έως 12 και όπως φαίνονται στο τοπογραφικό κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και που αντίτυπό του σε σμίκρυνση δημοσιεύεται με την απόφαση αυτή, επειδή τα περισσότερα (οδοί Κατούνη, Αιγύπτου, Λυκούργου, Βαΐου κ.λ.π.) κτίρια, σώθηκαν από την πυρκαγιά 1917 που κατέστρεψε το κέντρο της Θεσσαλονίκης και αποτελούν τις μοναδικές αρχιτεκτονικές μαρτυρίες του περασμένου αιώνα, γιατί διατηρούν και αναδεικνύουν τον παλαιό πολεοδομικό ιστό (προϋφιστάμενο του 1875) του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

a.5650.94

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 08-11-1994

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.