Απόφαση 5836/94

Απόφαση 5836/1994: Ακύρωση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας νομού Μεσσηνίας και επαναφορά σε ισχύ του ρυμοτομικού σχεδίου 1905 Καλαμάτας στα οικοδομικά τετράγωνα 144 και 156


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5836/1994: Ακύρωση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας νομού Μεσσηνίας και επαναφορά σε ισχύ του ρυμοτομικού σχεδίου 1905 Καλαμάτας στα οικοδομικά τετράγωνα 144 και 156, (ΦΕΚ 871/Δ/1994), 22-08-1994.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-06-1905 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 102/Α/1905) περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως Καλαμών.

 

2. Την υπ' αριθμόν 2782/658/1989 Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 248/Δ/1989) περί εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του 1905 Καλαμάτας... και όπως επαναδημοσιεύθηκε με την υπ' αριθμόν 3318/1037/1992 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 448/Δ/1992).

 

3. Την υπ' αριθμόν 669/1994 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει την υπ' αριθμόν οίκοθεν 3318/1037/1992 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας, (ΦΕΚ 448/Δ/1992) κατά το μέρος που αφορά τα οικοδομικά τετράγωνα 144 και 156, αποφασίζουμε:

 

Την ακύρωση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας (ΦΕΚ 448/Δ/1992) ως προς τις οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων 144 και 156 και την επαναφορά σε ισχύ το ρυμοτομικό σχέδιο 1905 Καλαμάτας στα οικοδομικά τετράγωνα 144 και 156.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καλαμάτας, 09-08-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.