Απόφαση 60313/85

Απόφαση 60313/711/1985: Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών γραφείων νομού Αρκαδίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 60313/711/1985: Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών γραφείων νομού Αρκαδίας, (ΦΕΚ 691/Β/1985), 16-11-1985.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982, για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης με αριθμό 8257/1985 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης Μιλτιάδη Παπαϊωάννου (ΦΕΚ 492/Β/1985).

 

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18320/1985 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Αρκαδίας στο οποίο προτείνεται ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Πολεοδομικών Γραφείων του Νομού Αρκαδίας.

 

4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης του κοινού και της ομαλής λειτουργίας των πολεοδομικών Γραφείων του ως άνω Νομού, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τη με αριθμό 13979/233/1983 κοινή υπουργική απόφαση ως προς τις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 2 που αναφέρονται στις κατά τόπους αρμοδιότητες των Πολεοδομικών Γραφείων νομού Αρκαδίας ως εξής:

 

1. Οι Κοινότητες Ελαιοχωρίου, Περδικόβρυσης, Πηγαδακίων, Καστρίου, Καράτουλας, Κυνουρίας, Βουρβούρων, Νέας Χώρας, Ελάτου Παναγίτσας, Αγριδίου, Πράσινου, Δρακοβουνίου, Κερπίνης, Μεσοράχης, και Καμενίτσας που μέχρι τώρα υπάγονταν στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Πολεοδομικών Γραφείων Άστρους και Λαγκαδίων επανέρχονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αρκαδίας.

 

2. Οι Κοινότητες Κοτυλίου, Κουρουνιού, Παλαμαρίου, Ζώνης, Παύλιας, Κατσίμπαλη, Κυπαρισσίων, Σαρακινίου, Μαυριάς και Λυκοχίων μεταφέρονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Μεγαλόπολης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 14-10-1985

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.