Απόφαση 6717/85

Απόφαση 6717/149/1985: Τροποποίηση της 13979/233/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Σύσταση Πολεοδομικών γραφείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6717/149/1985: Τροποποίηση της 13979/233/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Σύσταση Πολεοδομικών γραφείων, (ΦΕΚ 89/Β/1985), 19-02-1985.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982, για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο Δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

β) Την 13979/233/1983 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 133/Β/1983) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Σύσταση Πολεοδομικών Γραφείων κ.λ.π.

 

γ) Το 6263/1984 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Λάρισας με το οποίο ζητείται η ανακατανομή αρμοδιοτήτων στα Πολεοδομικά Γραφεία Τυρνάβου και Ελασσόνας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τροποποιούμε την πιο πάνω κοινή απόφαση όσον αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα των Πολεοδομικών Γραφείων Τυρνάβου, Ελασσόνας και Μεγαλούπολης όπως πιο κάτω:

 

α) Επανέρχονται από το Πολεοδομικό Γραφείο Τυρνάβου, και ασκούνται εφεξής από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Λάρισας οι κατά τόπον αρμοδιότητες των Κοινοτήτων: Ραψάνης, Κρανέας Ολύμπου, Πυργετού, Παλαιοπύργου, Ιτέας, Αιγάνης με τους Οικισμούς Μεσαγγάλων και Κουλούρας.

 

β) Το Πολεοδομικό Γραφείο Τυρνάβου θα έχει κατά τόπον πολεοδομικές αρμοδιότητες και στις Κοινότητες: Δαμασίου, Μ. Ελευθεροχωρίου, Βλαχογιαννίου και Μεσοχωρίου, που μεταφέρονται από το Πολεοδομικό Γραφείο Ελασσόνας.

 

γ) Το Πολεοδομικό Γραφείο Μεγαλούπολης θα έχει κατά τόπον πολεοδομικές αρμοδιότητες και στις Κοινότητες: Καρύταινας, Ελληνικού, Σύρνας, Ατσιχόλου και Βλαχόρατη, που μεταφέρονται από το Πολεοδομικό Γραφείο Λαγκαδίων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 15-02-1985

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.