Απόφαση 67927/84

Απόφαση 67927/1176/1984: Τροποποίηση της 13979/233/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Σύσταση Πολεοδομικών Γραφείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 67927/1176/1984: Τροποποίηση της 13979/233/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Σύσταση Πολεοδομικών Γραφείων, (ΦΕΚ 739/Β/1984), 17-10-1984.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

Α. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982 για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

Β. Την 13979/233/1983 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 133/Β/1983) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Σύσταση Πολεοδομικών Γραφείων κ.λ.π.

 

Γ. Την ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της από 25-05-1984 απόφασης για υπαγωγή των κοινοτήτων Πετραλώνων και Κρήνης στο ΠΓΝ Μουδανιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τροποποιούμε την πιο πάνω κοινή απόφαση όσον αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Γραφείου Νέων Μουδανιών.

 

Το Πολεοδομικό Γραφείο Νέων Μουδανιών θα έχει κατά τόπο Πολεοδομικές αρμοδιότητες και στις κοινότητες Πετραλώνων και Κρήνης οι οποίες μεταφέρονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολυγύρου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-10-1984

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.