Απόφαση 8862/92 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

2.1. Στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο, εκτός των πολεοδομικών κέντρων, ορίζεται η χρήση αμιγούς κατοικίας κατά την έννοια του άρθρου 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα επιτρέπονται:

 

Κατοικία.
Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.
Θρησκευτικοί χώροι.
Παιδικές χαρές.
Αθλητικές εγκαταστάσεις μετά από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επιτρέπονται επίσης οι χρήσεις: Βιβλιοπωλεία, φροντιστήρια, ανθοπωλεία, φαρμακεία, καταστήματα ψιλικών ειδών, γαλακτοπωλεία, παιδικοί σταθμοί δυναμικότητας κάτω των 60 ατόμων και οίκοι ευγηρίας δυναμικότητας μικρότερης των 60 ατόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 25529/1996 απόφαση (ΦΕΚ 755/Δ/1996).

 

2.1.Α Στα οικοδομικά τετράγωνα 479 και 491 της παραγράφου 2.1 επιτρέπεται η χρήση γραφείων μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.1Α προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 30474/1997 απόφαση (ΦΕΚ 858/Δ/1997).

 

2.2. Στα τοπικά πολεοδομικά κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων 8 (Αγίας Κυριακής), 9 (Κάτω Κηφισιάς) και 12 (Αδαμών) και συγκεκριμένα:

 

α) στα οικοδομικά τετράγωνα της Αγίας Κυριακής, όπως παρουσιάζονται στον Χάρτη που συνοδεύει την απόφαση με το ειδικό περίγραμμα.

 

β) στα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 147, 147Α, 148, 619, 622, 623, 627 τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Φραγκοπούλου και σε βάθος μέχρι 30 μέτρα από την Ρυμοτομική Γραμμή, στο οικοδομικό τετράγωνο 150 και στα οικόπεδα των δύο οικοδομικών τετραγώνων δυτικά του 150 και μέχρι την οδό Κρέσνας, τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Φραγκοπούλου και σε βάθος μέχρι 30 m από την Ρυμοτομική Γραμμή.

 

γ) στα οικοδομικά τετράγωνα 545, 546, 547, 559, 560 και 561, όπως παρουσιάζονται στον Χάρτη που συνοδεύει την απόφαση με το ειδικό περίγραμμα.

 

Από τις χρήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), επιτρέπονται:

 

Κατοικία
Εμπορικά καταστήματα μέχρι 200 m2 ανά ανεξάρτητη πολεοδομική ιδιοκτησία
Γραφεία.

 

Μετά από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπονται και οι παρακάτω χρήσεις:

 

Τράπεζες
Ασφάλειες
Διοίκηση
Εστιατόρια, Αναψυκτήρια
Κομμωτήρια
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια.

 

2.3. Χρήσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της, επιτρέπεται εφ' όσον λειτουργούν βάσει νόμιμης άδειας σε κατάλληλο χώρο, όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις και δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα, την κατοικία μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Για την ανανέωση της άδειας η αλλαγή επωνυμίας απαιτείται γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου.

 

2.4. Χωροθετούμε ως τοπικό πολεοδομικό κέντρο στην πολεοδομική ενότητα 2 (Αλώνια) την οδό Αγίου Τρύφωνα από την οδό Κυριαζή ως την οδό Καρπάθου με τις χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

κατοικία,
εμπορικά καταστήματα μέχρι 200 m2 ανά ανεξάρτητη πολεοδομική ιδιοκτησία,
γραφεία,
τράπεζες,
ασφάλειες,
διοίκηση,
εστιατόρια,
αναψυκτήρια,
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
κομμωτήρια,
χώροι συνάθροισης κοινού,
πολιτιστικά κτίρια και
κτίρια εκπαίδευσης

 

και μόνο για τις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο επί της οδού Αγίου Τρύφωνα και προϋφίστανται της ημερομηνίας δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης.

 

Για τις λοιπές ιδιοκτησίες των οικοδομικών τετραγώνων επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.4 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 25529/1996 απόφαση (ΦΕΚ 755/Δ/1996).

 

2.5. Χωροθετούμε ως τοπικό πολεοδομικό κέντρο στην πολεοδομική ενότητα 5 (Ελαιών) της Νέας Κηφισιάς την οδό Ελαιών και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα 521, 552, 553 και 517 και μόνο οι ιδιοκτήτες που έχουν πρόσωπο επί της οδού Ελαιών και προϋπήρχαν της ημερομηνίας δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης με τις χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση την χρήση της παραγράφου 8 (κέντρα διασκέδασης και αναψυχής) και της παραγράφου 16 (πρατήρια βενζίνης).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.5 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 25529/1996 απόφαση (ΦΕΚ 755/Δ/1996).

 

2.6. Χρήσεις που έχουν προβλεφθεί με διάταγμα ένταξης στο σχέδιο Πόλεως των περιοχών Αδάμες (ΦΕΚ 120/Δ/1952) και Πολιτείας (ΦΕΚ 168/Δ/1962) εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.6 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 25529/1996 απόφαση (ΦΕΚ 755/Δ/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.