Απόφαση 91/78

Απόφαση ΒΓΔ/04/91/1978: Περί αρμοδιοτήτων επί των κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και γενικά Εγκαταστάσεων μετά των έμπροσθεν αυτών οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΒΓΔ/04/91/1978: Περί αρμοδιοτήτων επί των κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και γενικά Εγκαταστάσεων μετά των έμπροσθεν αυτών οδών, (ΦΕΚ 584/Β/1978), 30-06-1978.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών και των, σε εκτέλεση αυτού, εκδοθέντων βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων.

 

2. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περιφερειακών Αρχών διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων κ.λ.π., αρμοδιοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε η αρμοδιότητα επί των κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και γενικά Εγκαταστάσεων μετά των έμπροσθεν αυτών οδών, να υπάγεται στη Διεύθυνση Κυκλοφοριακής Τεχνικής (ΒΜ2).

 

2. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μελετών Γενικής Διευθύνσεως Εκτελέσεων Έργων, την αρμοδιότητα να υπογράφει Με εντολή Υπουργού τις αποφάσεις σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων με τις εθνικές οδούς.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14-06-1978

 

Ο Υπουργός

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.