Απόφαση ed2a-02-44-f11/84

Απόφαση ΕΔ2Α/02/44/Φ1.1/1984: Έγκριση προδιαγραφής σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΔ2Α/02/44/Φ1.1/1984: Έγκριση προδιαγραφής σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων, (ΦΕΚ 253/Β/1984), 24-04-1984.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 574/1982 Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την προδιαγραφή σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα για μεταφορά λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων που αποτελείται από 13 άρθρα και έχει ως εξής:

 

Προδιαγραφή σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Κατάταξη σωλήνων

Άρθρο 3: Εμφάνιση σωλήνων

Άρθρο 4: Σύνδεση σωλήνων

Άρθρο 5: Σήμανση σωλήνων

Άρθρο 6: Δειγματοληψία

Άρθρο 7: Υλικά κατασκευής σωλήνων

Άρθρο 8: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά σωλήνων - αποκλίσεις

Άρθρο 9: Φυσικά χαρακτηριστικά - Αποκλίσεις

Άρθρο 10: Προστασία σωλήνων από χημικές επιδράσεις

Άρθρο 11: Επισκευή σωλήνων

Άρθρο 12: Απόρριψη

Άρθρο 13: Υποχρεωτική - Προαιρετική ισχύ

Παράρτημα

 

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 04-04-1984

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.