Απόφαση ed2a/62/84

Απόφαση ΕΔ2Α/04/62/Φ.1.3/1984: Έγκριση του κανονισμού Εκπόνησης μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Συναφών Προμηθειών και Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΔ2Α/04/62/Φ.1.3/1984: Έγκριση του κανονισμού Εκπόνησης μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Συναφών Προμηθειών και Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων, (ΦΕΚ 359/Β/1984), 05-06-1984.

 

Οι Υπουργοί Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α του άρθρου 1, παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 και της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1398/1983 Για την κύρωση των συμβάσεων ανεγέρσεως των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΦΕΚ 144/Α/1983).

 

β) Τον κανονισμό εκπόνησης μελετών εκτέλεσης έργων και συναφών προμηθειών και εργασιών που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (απόφαση διοικητικού συμβουλίου 78/15/1984), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Εκπόνησης μελετών Εκτέλεσης Έργων και Συναφών Προμηθειών και Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ο οποίος έχει ως ακολούθως:

 

Κανονισμός εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργων και συναφών προμηθειών και εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Εκπόνηση μελετών

Άρθρο 3: Κατασκευή των έργων

Άρθρο 4: Διοίκηση - Εποπτεία των έργων

Άρθρο 5: Παραλαβή των έργων

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-06-1984

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.