Απόφαση ypen-yprg-67414-8290/19 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

 

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

 

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

 

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

 

ε) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

 

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

 

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος.

 

Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων ε) και στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.