Βασιλικό διάταγμα 12/9/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται ή τροποποίησις των περί τον λόφο Φινόπουλου ορίων των τομέων Ζ και Η των εμφαινομένων εις στο άρθρο 1 του από [ΒΔ] 03-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις (ΦΕΚ 249/Α/1955), διάγραμμα και η μετατροπή του τομέα Η εις τομέα Ι ως εμφαίνεται στο υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Ε33402/1969 πράξεως αυτού, σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000 ούτινος συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται κατωτέρω.

 

2. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων επί οικοπέδων κειμένων εις τον ως άνω τομέα Ι και εχόντων πρόσωπο επί της τελευταίας προς τον Λόφο Φινόπουλου, εγκεκριμένης οδού, ορίζεται εις 5 και το ανώτατον ύψος αυτών σε 17,50 m.

 

3. Επί οικοπέδων περιλαμβανομένων εις αμφοτέρους τους ως άνω τομείς Ι και Ζ ο μέγιστος αριθμός ορόφων και το μέγιστον ύψος του τομέως Ι επεκτείνεται επί βάθους 10,00 m τουλάχιστον από της τελευταίας προς τον λόφο Φινόπουλου οικοδομικής γραμμής.

 

 

bd.12.9.69.1Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.