Βασιλικό διάταγμα 14/9/60e

ΒΔ 14-09-1960: Περί χορηγήσεως αδειών προς αποκατάσταση εκ του πολέμου ζημιών κ.λ.π. επί μη άρτιων οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 14-09-1960: Περί χορηγήσεως αδειών προς αποκατάσταση εκ του πολέμου ζημιών κ.λ.π. επί μη άρτιων οικοπέδων, (ΦΕΚ 133/Δ/1960), 22-09-1960.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη τα άρθρα 9 και 85Α, την υπ' αριθμόν Α/28417/1958 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) ως και την υπ' αριθμόν 336/1960 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Επί οικοπέδων, εφ ων κείνται οικοδομές βλαβείσες ή κατεστραμμένες εκ του πολέμου ή εκ βίαιου συμβάντος ή εκ θεομηνίας και μη εχόντων τα δια την περιοχή αυτών οριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού ή και διαστάσεων, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ριζικής επισκευής και σε περίπτωση ολικής καταστροφής η χορήγηση άδειας ανέγερσης το πολύ διώροφης μεθ' υπογείου οικοδομής χωρίς πάντως αυτή να είναι κατ' έκταση και όγκος μεγαλύτερη αυτής που κατεδαφίστηκε.

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 14-09-1960.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 08-02-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 130/Δ/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.