Βασιλικό διάταγμα 17/11/1836 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός ενός έτους από την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου οφείλουν οι ιδιοκτήτες των υπό τα άρθρα 1 και 2 δασών να παρουσιάσουν εις την Ημετέρα επί των Οικονομικών Γραμματεία, ή απ' ευθείας, ή δια των αρμοδίων υπαλλήλων, τους νομίμους τίτλους της ιδιοκτησίας των. Η Γραμματεία θέλει εξετάσει αυτούς, θέλει τους αναγνωρίσει, ή απορρίψει, και εις την πρώτην περίπτωσιν, θέλει επισήμως δώσει την κατοχήν εις τους ιδιοκτήτες, εις δε την δευτέρα, θέλει αποπέμψει τις ελλείπουσες νομίμων αποδείξεων αξιώσεις αυτών, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων εις την περίσταση ταύτη όμως, μέχρι της τελωνειακής δικαστικής αποφάσεως περί της ιδιοκτησίας, μένει η κατοχή του διαφιλονικούμενου δάσους αναφαίρετος, εις ον ευρίσκεται.

 

Παρελθούσης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρούνται όλα τα δάση, περί των οποίων δεν παρουσιάστηκαν, οι, ως άνω, απαιτούμενοι τίτλοι, ως αδιαφιλονίκητα εθνικά, και θέλουν διατίθενται ως τοιαύτα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.