Βασιλικό διάταγμα 20/4/64 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται δια μεν τον Τομέα Α' εις τρεις (3), δια δε τους τομείς Β' και Γ' εις δύο (2), και το ανώτατον ύψος αυτών, εις ένδεκα (11) m εις τον τομέα Α' και οκτώ (8) m εις τους τομείς Β' και Γ'.

 

2. Δια τις υφιστάμενες διαφόρους οικοδομές του τομέως Α' ύψους μέχρι οκτώ και ήμισυ (8,50) m, επιτρέπεται η προσθήκη ορόφου με ανώτατο ύψος της οικοδομής δώδεκα (12.00) m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.