Βασιλικό διάταγμα 23/2/71

ΒΔ 23-02-1971: Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 23-02-1971: Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, (ΦΕΚ 53/Δ/1971), 06-03-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 2721/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 35/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Δια οικόπεδα κείμενα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως παραχωρηθέντα υπό του Κράτους δι' αποφάσεων ή παραχωρητηρίων αυτού, δι' οιονδήποτε λόγο και μη έχοντα κατά την δημοσίευση του παρόντος τα ελάχιστα όρια εμβαδού ή και διαστάσεων τα δια την περιοχή αυτή ισχύοντα, ορίζονται ως ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων τα εν των αποφάσεων ή παραχωρητηρίων προκύπτοντα.

 

Εν περιπτώσει εμβαδού ή διαστάσεων εν τοις πράγμασι μικρότερων των στις αποφάσεις ή παραχωρητήρια αναγραφομένων, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον η τοιαύτη διαφορά δεν οφείλεται σε μείωση του οικοπέδου δια μεταβιβάσεων γενομένων μετά την ως άνω υπό του Κράτους παραχώρηση.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 23-02-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.