Βασιλικό διάταγμα 23/5/62

ΒΔ 23-05-1962: Περί ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων κειμένων επί Εθνικών, Επαρχιακών, κ.λ.π. οδών, υπαχθέντων εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 23-05-1962: Περί ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων κειμένων επί Εθνικών, Επαρχιακών, κ.λ.π. οδών, υπαχθέντων εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, (ΦΕΚ 67/Α/1962), 02-06-1962.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. της υπ' αριθμού [Α] Α78960/1961 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 419/Β/1961) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 18/1962 και 155/1962 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) ως και την υπ' αριθμόν 267/1962 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οικόπεδα κείμενα επί Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών και των σιδηροδρομικών τοιούτων άτινα μεταγενεστέρως υπήχθησαν εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με καθορισμό ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων μείζονα των ισχυόντων κατά τον χρόνο της εντάξεως αυτών στο σχέδιο, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον κατά τον χρόνον της ισχύος του κατά περίπτωσιν εγκεκριμένου σχεδίου έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

Ελάχιστο βάθος 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 750 m2.

 

Εις τον αυτόν των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Κέρκυρα, τη 23-05-1962.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.