Βασιλικό διάταγμα 23/6/70c - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, εφ' ων δια του παρόντος επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιον καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.
Ελάχιστον βάθος 12 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, άτινα κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 6 m.
Ελάχιστον βάθος 7.5 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 112.5 m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.