Βασιλικό διάταγμα 26/10/61

ΒΔ 26-10-1961: Περί καταργήσεως διατάξεων περί βιομηχανικών ζωνών κ.λ.π. στην πόλη της Καβάλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 26-10-1961: Περί καταργήσεως διατάξεων περί βιομηχανικών ζωνών κ.λ.π. στην πόλη της Καβάλας, (ΦΕΚ 135/Δ/1961), 03-11-1961.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3206/1955 περί καθορισμού βιομηχανικών ζωνών κ.λ.π. και ιδόντες την υπ' αριθμόν 172/1961 γνωμοδότηση του Μηχανολογικού Συμβουλίου, την υπ' αριθμόν 423/1961 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Τμήματος Οικισμού και την πράξη 678/1961 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί της Βιομηχανίας και επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Το από [ΠΔ] 22-03-1939 διάταγμα (ΦΕΚ 124/Α/1939) περί καθορισμού του μεγίστου ύψους καπναποθηκών Καβάλας.

 

Το από [ΠΔ] 24-04-1940 διάταγμα (ΦΕΚ 140/Α/1940) περί καθορισμού βιομηχανικής περιοχής της πόλεως Καβάλας.

 

Το από [ΠΔ] 09-05-1950 διάταγμα (ΦΕΚ 124/Α/1950) περί προσθήκης εις την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από [ΠΔ] 24-04-1940 διατάγματος περί καθορισμού βιομηχανικής περιοχής της πόλεως Καβάλας, η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του από [ΠΔ] 15-12-1950 διατάγματος (ΦΕΚ 290/Α/1950) περί επεκτάσεως του σχεδίου Καβάλας και καθορισμού όρων δομήσεως, καταργούνται.

 

Εις τους αυτούς επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-10-1961

 

Παύλος Β.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.