Βασιλικό διάταγμα 27/4/71

ΒΔ 27-04-1971: Περί τροποποιήσεως του από 17-03-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 27-04-1971: Περί τροποποιήσεως του από 17-03-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 91/Δ/1971), 04-05-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 205/1970 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης, την υπ' αριθμόν 216/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 188/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του από 17-03-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Νομού Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 57/Α/1959), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, των περιλαμβανομένων εντός του κατά το άρθρο 1 του παρόντος επεκτεινομένου το πρώτον ρυμοτομικού σχεδίου, ορίζονται ως ακολούθως κατά τομείς που φαίνονται στο ως ανωτέρω διάγραμμα:

 

Τομείς Ι και ΙΙ:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.

Ελάχιστον βάθος 18 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 400 m2.}

 

Η ισχύς του παρόντος βασιλικού διατάγματος, άρχεται μετά δίμηνον από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 27-04-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.