Βασιλικό διάταγμα 283/63

ΒΔ 283/1963: Περί εξαιρέσεως εκ της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 εδάφια γ - ι του άρθρου 1 του υπ' αριθμού 4256/1962 νομοθετικού διατάγματος βιομηχανικών τινών και βιοτεχνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 283/1963: Περί εξαιρέσεως εκ της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 εδάφια γ - ι του άρθρου 1 του υπ' αριθμού 4256/1962 νομοθετικού διατάγματος βιομηχανικών τινών και βιοτεχνιών, (ΦΕΚ 66/Α/1963), 22-05-1963.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του υπ' αριθμού 4256/1962 νομοθετικού διατάγματος, περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων,

 

2. την υπ' αριθμόν 163/1963 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί του Συντονισμού και Βιομηχανίας Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τους αυτούς επί του Συντονισμού και Βιομηχανίας Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-04-1963

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.