Βασιλικό διάταγμα 29/4/1922

ΒΔ 29-04-1922: Περί εγκρίσεως του σχεδίου της κωμοπόλεως Λεβιδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 29-04-1922: Περί εγκρίσεως του σχεδίου της κωμοπόλεως Λεβιδίου, (ΦΕΚ 66/Α/1922), 04-05-1922.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη το υπ' αριθμόν 5 ε.ε. ψήφισμα του κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας Λεβιδίου και την υπ' αριθμόν 349 ε.ε. πράξη του συμβουλίου των Δημοσίων Έργων, με πρόταση του Ημέτερου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, εγκρίνουμε το ως παράρτημα του παρόντος διατάγματος υφ' Ημών υπογραφέν σχέδιο ρυμοτομίας της κωμοπόλεως Λεβιδίου, όπερ θα εφαρμόζεται κατά τις σε αυτό αναγραφόμενες υποδείξεις, επί τη βάσει λεπτομερών τοπογραφικών διαγραμμάτων εφ ων μετενεχθήσεται η στο εν λόγω σχέδιο εμφαινόμενη ρυμοτομία.

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργό ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 29-04-1922.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.