Βασιλικό διάταγμα 3/6/61

ΒΔ 03-06-1961: Περί τροποποιήσεως του από 17-03-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής), κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 03-06-1961: Περί τροποποιήσεως του από 17-03-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής), κ.λ.π., (ΦΕΚ 66/Δ/1961), 21-06-1961.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη το άρθρο 9 παράγραφος 2, την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2892/1954 περί τροποποιήσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 147/Α/1954) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 26/1959 και 42/1959 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης (Αττικής). την υπ' αριθμόν 1006/1959 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Οικισμού, ως και την υπ' αριθμόν 630/1960 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 03-06-1961

 

Παύλος Β.

 

Ο Επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.