Βασιλικό διάταγμα 5/9/56

ΒΔ 05-09-1956: Περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 05-09-1956: Περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών, (ΦΕΚ 208/Α/1956), 21-09-1956.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, την υπ' αριθμόν 123/1953 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, τις υπ' αριθμούς 374/1955, 282/1950, 292/1956 και 498/1956 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικισμού και την υπ' αριθμόν 77/1956 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 05-09-1956

 

Παύλος Β.

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.