Βασιλικό διάταγμα 6/3/62b

ΒΔ 06-03-1962: Περί τροποποιήσεως του από 27-07-1930 διατάγματος περί της χρησιμοποίησης των επί της παραλιακής λεωφόρου από Νέο Φάληρο μέχρι Βουλιαγμένη ανεγερθησομένων οικοδομών (ΦΕΚ 263/Α/1930)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 06-03-1962: Περί τροποποιήσεως του από [ΠΔ] 27-07-1930 διατάγματος περί της χρησιμοποίησης των επί της παραλιακής λεωφόρου από Νέο Φάληρο μέχρι Βουλιαγμένη ανεγερθησομένων οικοδομών (ΦΕΚ 263/Α/1930), (ΦΕΚ 31/Δ/1962), 22-03-1962.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. της υπ' αριθμόν Α/78960/1961 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 419/Β/1961) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 675/1961 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, τμήμα Οικισμού, και την υπ' αριθμόν 18/1962 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Απαγορεύουμε την χρησιμοποίηση των επί της παραλιακής λεωφόρου από του Νέου Φαλήρου μέχρι της Βουλιαγμένης ανεγερθησομένων οικοδομών, δια πάντα άλλον σκοπόν πλην κατοικιών, ξενοδοχείων, διδακτηρίων εν γένει, κέντρων αναψυχής και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

 

Εις τον Ημέτερο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 06-03-1962

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.