Βασιλικό διάταγμα 704/70

ΒΔ 704/1970: Περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περιφερειακών Αρχών διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας) αρμοδιοτήτων, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 532/1970


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 704/1970: Περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περιφερειακών Αρχών διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας) αρμοδιοτήτων, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 532/1970, (ΦΕΚ 235/Α/1970), 05-11-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ως και του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως,

 

2. την υπ αριθμόν 23675/1970 (ΦΕΚ 477/Β/1970) απόφαση του Πρωθυπουργού, ως Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως,

 

3. την υπ αριθμόν 691/03-09-1970 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών και

 

4. την υπ αριθμόν 699/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και των Ημετέρων επί των Εσωτερικών, Οικονομικών και Αναπληρωτού Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εν Αθήναις, τη 30-10-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.