Βασιλικό διάταγμα 7/3/70c - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, εφ' ων δια του παρόντος τροποποιείται και επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιον, των περιλαμβανομένων εις τον υπό στοιχείου Γ τομέα, εμφαινόμενο εις τα στο άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.
Ελάχιστον βάθος 20 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, άτινα κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος, δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 10 m.
Ελάχιστον βάθος 14 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 200 m2.

 

3. Το ισόγειο των οικοδομών των ανεγειρόμενων εις δέσεις αίτινες σημειώνονται εις τα στο άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα δια γραμμοσκιάς και χαρακτηρίζονται ως καταστήματα, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς και μόνον δια καταστήματα και κλιμακοστάσια. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εφ' ων οι οικοδομές αυτές καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.
Ελάχιστον βάθος 12 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.