Βασιλικό διάταγμα 832/70

ΒΔ 832/1970: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 832/1970: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, (ΦΕΚ 288/Α/1970), 31-12-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών με κόμιστρο δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων αναφερόμενων σε θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

3. Το κατ' εξουσιοδότηση του ως άνω νομοθετικού διατάγματος 511/1970 εκδοθέν βασιλικό διάταγμα 465/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

4. Την υπ' αριθμόν 931/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εν Αθήναις, τη 29-12-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.