Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πόλη - κώμη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόλεις νοούνται δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού, οι πρωτεύουσες των Νομών και πας έτερος οικισμός έχων υπέρ τις πέντε χιλιάδας κατοίκων, κατά τα αποτελέσματα της τελευταίας εκάστοτε επισήμου απογραφής.

 

Εις τις κώμες νοούνται υπαγόμενοι πάντες οι λοιποί οικισμοί πλην των άνω.

 

2. Στις πόλεις υπάγονται και οι υπό του Κράτους αναγνωριζόμενες Λουτροπόλεις ανεξαρτήτως αριθμού κατοίκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.