Εγκύκλιος 55/88

Εγκύκλιος 55/1988: Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις επεκτάσεις κ.τ.λ. ρυμοτομικών σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος 55/1988: Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις επεκτάσεις κ.τ.λ. ρυμοτομικών σχεδίων, 13-06-1988.

 

Μετά την εφαρμογή της ΕΠΑ και την μεταβίβαση πολλών Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό στους Νομάρχες και στα δημοτικά Συμβούλια κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωση αυτών, που ασχολούνται με τις Πολεοδομικές μελέτες (υπάλληλοι του Υπουργείου, μελετητές αλλά και πολίτες) με τα απαραίτητα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το αντικείμενο.

 

Έτσι συγκροτήθηκε, καταγράφτηκε και κωδικοποιήθηκε η εμπειρία που αποκτήθηκε στον τομέα αυτό και συντάχθηκε η έκδοση Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

Στόχος του τεύχους αυτού είναι:

 

1. Να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς.

 

2. Να διατυπώσει πρακτικές οδηγίες και Πολεοδομικά κριτήρια για την σύνταξη Πολεοδομικών μελετών.

 

3. Να καθιερώσει ενιαίους συμβολισμούς απεικόνισης των Πολεοδομικών επεμβάσεων και τέλος.

 

4. Να κωδικοποιήσει τις διαδικασίες έγκρισης των διοικητικών πράξεων Πολεοδομικού περιεχομένου (εγκρίσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις ρυμοτομικών σχεδίων).

 

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή του Υπουργείου θα βοηθήσει ουσιαστικά όλους εκείνους που ασχολούνται με τις Πολεοδομικές μελέτες, με την παροχή πλήθους πληροφοριών αλλά και τον καθορισμό, για πρώτη φορά, σχετικών προδιαγραφών.

 

5. Συμβολισμοί

6. Ενέργειες υπηρεσίας

7. Διάγραμμα ροής διαδικασίας έγκρισης, τροποποίησης ή αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.