Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα

Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 456/1984: Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος, (ΦΕΚ 164/Α/1984), 24-10-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 2 εδάφιο γ' και 3 του νόμου [Ν] 1406/1983 (ΦΕΚ 182/Α/1983), με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τα κείμενα του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου, όπως ήδη ισχύουν και μεταγλωττίστηκαν στη δημοτική από την επιτροπή του άρθρου 36 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1406/1983, έχουν ως εξής:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 24

Άρθρο 51

Άρθρο 54

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ουσιαστικές διατάξεις

 

Άρθρο 103

Άρθρο 104

Άρθρο 105

Άρθρο 106

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110

Άρθρο 111

Άρθρο 112

Άρθρο 113

Άρθρο 118

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 17-10-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.