Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/49 - Άρθρο p

Παράρτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατάλογος των εταιρειών που καλύπτονται από το άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας:

 

α) εταιρείες του βελγικού δικαίου με την επωνυμία naamloze vennootschap / société anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου

β) εταιρείες του δανικού δικαίου με την επωνυμία aktieselskab, anpartsselskab

γ) εταιρείες του γερμανικού δικαίου με την επωνυμία Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bergrechtliche Gewerkschaft

δ) εταιρείες του ελληνικού δικαίου με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία

ε) εταιρείες του ισπανικού δικαίου με την επωνυμία sociedad anόnima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, καθώς και οι φορείς δημοσίου δικαίου τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου

στ) εταιρείες του γαλλικού δικαίου με την επωνυμία société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée και οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα

ζ) εταιρείες του ιρλανδικού δικαίου με την επωνυμία public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee, ιδρύματα εγγεγραμμένα υπό το καθεστώς των Industrial and Provident Societies Acts ή οι building societies εγγεγραμμένες υπό το καθεστώς των Building Societies Acts

η) εταιρείες του ιταλικού δικαίου με την επωνυμία società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, καθώς και οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγουν βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες

θ) εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου με την επωνυμία société anonyme, société en commandite par actions, και société à responsabiliité limitée

ι) εταιρείες του δικαίου των Κάτω Χωρών με την επωνυμία naamloze vennootschap, και besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ι)α) εταιρείες του αυστριακού δικαίου με την επωνυμία Aktiengesellschaft, και Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ι)β) εμπορικές ή εμπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου

ι)γ) εταιρείες του φινλανδικού δικαίου με την επωνυμία osakeyhtiö / aktiebolag, osuuskunta / andelslag, säästöpankki / sparbank και vakuutusyhtiö / försäkringsbolag

ι)δ) εταιρείες του σουηδικού δικαίου με την επωνυμία aktiebolag, försäkringsaktiebolag

ι)ε) εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.