Νόμος 1069/80

Ν1069/1980: Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1069/1980: Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, (ΦΕΚ 191/Α/1980), 23-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση -Αντικείμενο

Άρθρο 2: Διεύρυνση αντικειμένου και επέκταση περιοχής

Άρθρο 3: Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχειρήσεως

Άρθρο 4: Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου

Άρθρο 6: Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης

Άρθρο 7: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως - Προσωπικό

Άρθρο 8: Περιουσία της επιχείρησης

Άρθρο 9: Υποκατάσταση σε δικαιώματα και υποχρεώσεις

Άρθρο 10: Πόροι της επιχείρησης

Άρθρο 11: Ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

Άρθρο 12: Ειδικό τέλος επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών

Άρθρο 13: Συμβολή Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 14: Χρόνος ενάρξεως συμβολής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 15: Δαπάνη συνδέσεως μετά των δικτύων αποχετεύσεως και υδρεύσεως

Άρθρο 16: Τέλος χρήσεως υπονόμου και τέλος υδρεύσεως

Άρθρο 17: Διαχείριση

Άρθρο 18: Διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 19: Ενημερωτικό Τεύχος

Άρθρο 20: Εποπτεία επί των επιχειρήσεων

Άρθρο 21: Κανονισμοί λειτουργίας και διαχειρίσεως

Άρθρο 22: Έργα - Μελέτες - Προμήθειες

Άρθρο 23: Κανονισμοί δικτύων

Άρθρο 24: Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 25: Τιμολόγια

Άρθρο 26: Διαφοροποίηση τελών

Άρθρο 27: Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 28: Αστυνόμευση των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

Άρθρο 29: Δήλωση των ιδιοκτητών περί του τρόπου αποχετεύσεως των ακινήτων των

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 31

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 19-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.