Νόμος 1221/81 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων παρά το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συνιστώμενη Υπηρεσία, επιπέδου Διευθύνσεως, διαρθρώνεται εις τρία τμήματα:

 

α) Τμήμα Α': Εκκαθαρίσεως Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού.

β) Τμήμα Β': Εκκαθαρίσεως Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

γ) Τμήμα Γ': Λογιστικό.

 

2. Η αρμοδιότης της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων παρά το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ανάγεται εις τα κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ των Τμημάτων αυτής ως έπεται:

 

α) Τμήμα Α': Εκκαθαρίσεως Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού, εις ο υπάγονται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 υπό στοιχεία γ, δ, ε, στ, θ και ι)γ του άρθρου 170 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 636/1977, όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού.

 

β) Τμήμα Β': Εκκαθαρίσεως Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, εις ο υπάγονται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 υπό στοιχεία γ, δ και ε του άρθρου 170 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 636/1977, όσον αφορά τις δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

γ) Τμήμα Γ': Λογιστικό εις ο υπάγονται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 υπό στοιχεία α, β, ζ, η, ι, ι)α, ι)β και ι)δ του άρθρου 170 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 636/1977, ως και οι αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, όσον αφορά τις δαπάνες του Υπουργείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.